Obchodní podmínky

info-bg-header-title.png
     

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvod
Cestovní agentura E-TRAVEL.CZ, a.s. (dále též „CA“) je autorizovaným prodejcem zájezdů významných českých i německých cestovních kanceláří (dále též „CK“). CA má se všemi CK uzavřenu mandátní smlouvu, která CA opravňuje k prodeji zájezdů zastoupených CK.  CA tímto potvrzuje, že disponuje platným potvrzením o pojištění proti úpadku (insolvenci) veškerých zastoupených CK.


II. Cena zájezdů
Ceny a podmínky zájezdů prodávaných CA E-TRAVEL.CZ jsou identické s cenami a podmínkami zájezdu u zastoupené CK. Pro úplný a správný výpočet celkové ceny zájezdu je zákazník povinen sdělit CA veškeré údaje vyžadované pro řádnou kalkulaci poptávaného zájezdu. Samotná kalkulace se obecně řídí následujícími pravidly:

 • Cena za první dítě na přistýlce je platná pouze, doprovází-li dítě dvě dospělé osoby.
 • Cenu za druhé dítě na přistýlce zašleme zákazníkovi na vyžádání, není-li tato v kalkulaci výslovně uvedena.
 • Dětská cena se uplatňuje pouze u dítěte, které v den návratu nedovrší věk vylučující možnost uplatnění dětské ceny.
 • Základní cena za dospělou osobu platí, cestují-li spolu alespoň dvě dospělé osoby. Na vyžádání zašleme zákazníkovi cenu za třetí dospělou osobu, není-li tato v kalkulaci výslovně uvedena. Případný příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze jedné dospělé osoby, též zašlete zákazníkovi na vyžádání.


III. Objednávka
Objednávka se pro klienta stává závaznou v okamžiku akceptace ze strany CA E-TRAVEL.CZ, a.s. Akceptovanou objednávku CA zasílá zákazníkovi společně s návrhem cestovní smlouvy, certifikátem o pojištění pořádající CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínky pořádající CK a Obchodními podmínkami CA E-TRAVEL.CZ, a.s.


IV. Cestovní  smlouva
Cestovní smlouvu CA zákazníkovi zasílá společně s pokyny k úhradě zájezdu formou elektronické pošty, faxem či poštovní přepravou. CA informuje zákazníka o splatnosti zálohy, doplatku nebo celé ceny zájezdu (zejména v případě last minute a super last minute), s tím, že zákazníka informuje o lhůtě k doručení cestovní smlouvy, opatřené podpisem zákazníka, zpět do CA. Termíny pro úhradu zálohy, doplatku či celé ceny zájezdu jsou pro zákazníka závazné, s tím, že CA nenese odpovědnost za následky zpožděné platby, realizované zákazníkem. V případě opoždění zákazníkovy úhrady zpravidla dochází ke stornu rezervace zákazníkova zájezdu. 
Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem úhrady jakékoliv peněžité povinnosti zákazníka, vyplývající z cestovní smlouvy. Klient svým podpisem cestovní smlouvy vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy, jakož i Obchodními podmínkami prodeje zájezdů společnosti E-TRAVEL.CZ, a.s. Podpisem cestovní smlouvy zákazník stvrzuje správnost a úplnost svých osobních údajů, uvedených v cestovní smlouvě, včetně stvrzení doručení veškerých příloh, tvořících nedílnou součást cestovní smlouvy.


V. Platba zájezdu
Závaznou cenou zájezdu je vždy cena uvedená v cestovní smlouvě. Úhradu ceny zájezdu provede zákazník postupně úhradou zálohy a následnou úhradou doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimkou jsou zájezdy, zahájené ve lhůtě kratší 30 dní před objednáním a tzv. last minute. Zákazník v takovém případě uhradí celou cenu zájezdu najednou při objednání zájezdu. Úhrada zájezdu se uskutečňuje dle možností zákazníka a platnosti rezervace buď bezhotovostním převodem na účet CA, složením hotovosti na účet CA v bance či platební kartou. 
Výjimečně může dojít k situaci, kdy CK pořádající zájezd rezervaci nepotvrdí. Nastane-li takový případ, cestovní smlouva není považována za uzavřenou a CA je povinna bezodkladně zákazníkovi vrátit všechny přijaté úhrady. I z tohoto důvodu si pořádající CK vyhrazují právo na konečné potvrzení cestovní smlouvy jako skutečnosti, jež založí účinnost cestovní smlouvy. 


VI. Cestovní doklady
Veškeří cestující cestují výhradně s platným cestovním pasem; pro zájezdy v rámci tzv. Shengenského prostoru, postačí platný občanský průkaz. Je třeba upozornit, že pro jednotlivé destinace jsou stanoveny odlišné požadavky na minimální zachování lhůty platnosti cestovního pasu před návratem z destinace.  U většiny destinací se jedná o platnost alespoň 6 měsíců před návratem. Doplňující informace jsou k dispozici na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz). Na tomto webu je vhodné si ověřit též vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do konkrétní země, včetně aktuální všeobecné situace ve zvolené destinaci.
Pokyny k zájezdu jako např. vouchery, letenky, informace o časech odletů apod., obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK přibližně týden před odletem (odjezdem) do destinace. Některé doklady (vouchery, letenky) mohou být v případě leteckého přepravy do destinace, předány až na letišti, zpravidla 2 hodiny před odletem.


VII. Zájezdy na vyžádání
U některých typů zájezdů je běžné, že pořádající CK zájezd vyžádá u lokálního partnera CK (např. zahraničního hotelu). Pokud zákazník projeví zájem o takový zájezd, je CA oprávněna požadovat dle podmínek pořádající CK zaplacení zálohy až do výše 100% ceny zájezdu spolu s rezervací zájezdu. Rezervace se tedy stává pro zákazníka závaznou okamžikem úhrady, s tím, že pro ni platí též storno podmínky pořádající CK. Pokud je rezervace neúspěšná, zákazníkovi se úhrada bezodkladně vrací v plné výši, nevybere-li si zákazník zájezd jiný. 


VIII. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd za následujících podmínek:

 • Do okamžiku úhrady zálohy, resp. podpisu cestovní smlouvy je storno bezplatné.
 • Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, se storno řídí podmínkami pořádající CK: Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) se realizuje výhradně písemnou formou. Před samotným odesláním prostřednictvím poštovní přepravy je vhodné doručit storno cestovní smlouvy též prostřednictvím elektronické pošty, či faxu CA a zároveň pořadateli zájezdu (CK). Potřebné kontaktní údaje jsou vždy uvedeny v cestovní smlouvě.

 

IX. Reklamace
CA neodpovídá za kvalitu služeb poskytnutých pořádající CK a zároveň není oprávněna k jakýmkoliv úkonům v reklamačním řízení, zahájeném z podnětu zákazníka. Zákazník uplatňuje své reklamační nároky výhradně u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od návratu ze zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen v souladu s cestovní smlouvou. Reklamační lhůta však zůstává zachována i v případě, že zákazník doručí  řádný reklamační úkon včas prostřednictvím CA, jež se bezodkladně postupuje pořádající CK. 


X. Osobní údaje
Veškeré osobní údaje návštěvníků serveru E-TRAVEL.CZ, jakož i zákazníků CA podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v rozsahu dle cestovní smlouvy. Pro uskutečnění objednávky od zákazníka CA požaduje ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro řádné obstarání objednávky. Klient uděluje CA poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky souhlas se zpracováním, správou a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru CA v rozsahu, ve kterém tento souhlas uděluje vůči pořádající CK. 


XI. Recenze
Zákazník může být po návratu ze zájezdu zprostředkovaného CA požádán o vyplnění dotazníku o průběhu zájezdu. Zákazník může také sám odeslat recenzi na www stránky E-TRAVEL.CZ. Odesláním dotazníku nebo recenze zákazník uděluje výslovný souhlas s uveřejněním takové recenze na veškerých webech provozovaných CA E-TRAVEL.CZ, včetně uvedení jména objednavatele zájezdu. 


XII. Vyloučení odpovědnosti

Část informací a údajů na webu CA je přebírána od mnoha CK a jejich dalších partnerských subjektů. Přes pečlivou přípravu a zpracování nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací a údajů, uváděných na kterémkoliv webu, provozovaném CA.


XIII. Google mapy
CA má na svém webu travel.cz k dispozici Google mapy s polohami jednotlivých destinací, letovisek a hotelů. Uváděné polohy jsou pouze orientační a CA neručí za jejich správnost a úplnost.


XIV. Účinnost
Obchodní podmínky prodeje zájezdů E-TRAVEL.CZ ve výše uvedeném znění nabývají účinnosti 1.9.2009.
 

 

Potřebujete poradit?

224 990 980
800-TRA-VEL (800 872 835)
602-TRA-VEL (602 872 835)

Garantujeme nejnižší ceny

Proč cestovat s Travel.cz

 • 200.000+ zájezdů na jedné adrese
 • Garantujeme nejnižší cenu na trhu
 • Máme vždy aktualizované nabídky zájezdů
 • Nabízíme i rezervace hotelů a letenek za výhodné ceny
 • Individualní plánování dovolené - dovolená na míru

Nahrávám...

Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky dle zvolených kritérií

Ověřujeme aktuální dostupnost a cenu vybrané služby

Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky dle zvolené destinace

Děkujeme, Vaše rezervace se dokončuje